ایجاد محدودیت در مشاهده تبلیغات ویدیویی – بزودی

با توجه به آنکه تاکنون یکی از راه های کسب سکه پیگام، مشاهده تبلیغات ویدیویی بوده است، این سرویس به زودی ساختار جدیدی در نحوه تماشا تبلیغات ویدیویی را ارائه خواهد کرد تا کاربران به تعداد محدود، امکان مشاهده تبلیغات را داشته باشند.

این محدودیت با توجه به تذکرهای دریافت شده از سوی شرکتهای تبلیغاتی در نظر گرفته شده است.

سود شرکتهای تبلیغاتی از ویدیوهای تبلیغاتی به چه صورت است؟

شرکتهای تبلیغاتی در نظر دارند تبلیغات را به تعداد افراد بیشتری نمایش دهند تا سود بیشتری کسب کنند و همچنین متقاضیان این سرویس با هدف برندسازی در یک جامعه آماری بالا، از چنین سرویسهایی برای تبلیغات خود استفاده میکنند. در همین خصوص متقاضی سرویس تبلیغات ویدیویی چنانچه حس کند بازخورد مناسبی نداشته باشد از این سرویس استفاده نخواهد کرد و این موضوع باعث میشود درآمد شرکتهای تبلیغاتی کاهش یافته و منجر به ضرر آنها شود.

بنابر این وظیفه دانستیم قبل از اعمال و رونمایی از ساختار جدید تبلیغات ویدیویی، این موضوع را با شما در میان بگذاریم و همچنین اعلام کنیم که با توجه به افزوده شدن محدودیت مشاهده تبلیغات، خوشبختانه میزان ارزش سکه پیگام از تبلیغات ویدیویی دستخوش تغییراتی شده است که بزودی در نسخه جدید ارائه خواهیم کرد.